Projekta termiņš:

2011.gada16.augusta līdz 2012.gada 01.novembra.

Projekta mērķis:

Pabeigt ēkas estētisko noformējumu saskaņā ar projektu un vienlaicīgi samazināt ēkas enerģijas patēriņu.

Projekta īstenošans vieta:

Dubultu prospektā 2, Jūrmalā, LV-2015

Projekta plāna aktivitātes:

projekta Vadīšana un atskaišu iesniegšana projekta publikācija un mājas lapas izveide būvdarbu plānošana (grafiku izpilde) ekas rekonstrukcija

Projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas sastāda 223221,68 LVL, Projekta attiecināmās izmaksas sastāda summu 134620,87 LVL, no tām KPFI atbalsta summa ir 63,812699% jeb 85905,21 LVL, un SIA “Kļavu Centra” līdzfinansējums sastāda 36,187301% jeb 48715,66 LVL.

29.08.2012

2012. gada 31. jūlijā Vides investīciju fonds veica pārbaudi SIA „Kļavu centrs” birojā, pārbaudot ar projektu „Dzelzceļa sakaru ēkas rekonstrukcija atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām” (identifikācijas Nr. KPFI – 10/49) saistīto dokumentāciju, kā arī veica objekta apskati dabā Jūrmalā, Dubultu prospektā 2. Nekādi būtiski pārkāpumi netika konstatēti.

30.05.2012

2012. gada aprīļa sākumā tika izsludināts konkurss “Dzelzceļa sakaru ēkas rekonstrukcijas būvdarbi atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām” atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un iespēju robežās izmantojot videi.
2012. gada aprīļa sākumā tika izsludināts konkurss “Dzelzceļa sakaru ēkas rekonstrukcijas būvdarbi atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām” atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un iespēju robežās izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta „Dzelzceļa sakaru ēkas rekonstrukcija atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām” (identifikācijas Nr. KPFI – 10/49) īstenošanai.
2012. gada aprīlī tika noslēgts līgums ar konkursa uzvarētāju SIA „Reimiks” par iepirkuma “Dzelzceļa sakaru ēkas rekonstrukcijas būvdarbi atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām” atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un iespēju robežās izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” priekšmeta realizāciju.

12.03.2012

Dzelzceļa sakaru ēkas rekonstrukcija atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta KPFI-10/49 mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot esošās sakaru ēkas rekonstrukciju atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēku būvniecības prasībām.
Ēkai nepieciešams veikt rekonstrukciju, paredzot siltumizolācijas materiālus saskaņā ar plānotajām aktivitātēm, rezultātā samazinot siltumenerģijas zudumus, uzlabojot to stāvokli un veicinot ēkas ilgmūžību. Rezultātā būs iespējams ēkā uzstādīt apkures sistēmu un nodrošināt nepieciešamo mikroklimatu.